Solceller Gruppe 3

Solceller:
solcelle_medium.jpg

En solcelle omdanner energien i sollys til elektrisk energi. Den elektriske energien som dannes brukes enten umiddelbart(med en gang) eller lagres i batterier. solceller den har en viktig egenskap med at den kan plasseres der hvor elektrisiteten forbruker. det betyr at den er ikke avhengig av lange strømledninger fra et sted langt unna. dette er praktisk ved steder som ikke har tilgang til strøm. Her er det billigere å sette opp et solcellepanel en å frakte strøm med ledninger. det er generell billigere å drive med solcellepanel på de stedene der hvor det ikke finnes elektrisitetsnett. Solceller er også en pålitelig energikilde som krever lite vedlikehold. På vegne av disse to egenskapene som solceller har er solcelle veldig populært i uland. Men på steder der hvor strøm er tilgjengelig og strømnettverket er godt, er det vanlig strøm som er billigst. I dag er prisen for strøm laget av solcellepanel, mellom fire til ti ganger høyere enn prisen for strøm som er produsert på annet vis i et energiverk. Så får oss lang som har gått grunnlag til vanlig strøm, er dette det viktigste og det billigste.

For å forstå hvordan en solcelle virker, må vi vite litt om hvordan den er bygd opp. Solcella er bygd opp av to lag med halvledere som har ulike egenskaper.
Når de to lagene legger inntil hverandre, vil frie elektroner i det øverste halvdeler materiale flyte over til det nederste og fylle ledige elektronplasser. På denne måten oppstår et elektrisk felt der de to lagene måtes. Dette veltet virker som en sperre for ytterlige flyt av elektroner.

Når sola lyser på solcella vil fotonene «slå» og ødelegge løs elektronene i det nederste laget slik at disse går over til det øvre laget. På grunn av den elektriske sperret mellom lagene, vil det være lettere for elektronene å gå gjennom ledningen når det skal tilbake til det øverste laget. Derfor får vi en strøm i ledningen.

_Kilder_

http://ndla.no/nb/fagstoff/4020?from_fag=7
http://no.wikipedia.org/wiki/Solcelle

definitionen-paa-en-solcelle.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License