Solceller Gruppe 7

Solceller:

Det er mange likhter mellom fotosyntesen, solceller og solfanger. I alle tre tilfellene blir energien fra solen, omgjort til en annen form for energi. Solceller er en veldig enkel måte å lage energi på, men det er en komplisert prossess.
Det er forskjellige prosesser som skjer under perioden hvordan solcellepaneler blir laget, og hvordan solcellepanelet trekker til seg energi fra solen. under perioden da solcellepanelet blir laget, så går den gjennom en prossess som heter Siemensprosessen. først blir matrealet fordampes til gass før det blir renset.denne prosessen krever mye energi.etter dette blir matrealet støpt om til ingots, som senere blir skåret opp til blokker. etter dette blir de delt i tynnere strimler, som senere får innført sølvkontakter i platen, slik at den kan trekke til seg energi fra solen.
Et solcellepanel er basert på en effekt som heter den fotoelektiske effekten. det inneberer at elektroner fra solen treffer solcellepanelet, som fanger elektronene og tvinger dem til å gå inn i en annen krets, som de kan avgi energi. når de har gitt fra seg all energi, blir de returnert tilbake.
For at elektroner skal kunne omføres til den ytre kretsen så må matrealet inneholde en p/n-overgang. denne overgangen skiller elektronene fra sine vanlige posisjoner. det som skjer er at man doper matrealet, dvs. at den ene siden av waferen påføres bor (som har ett elektron mindre i ytterste elektronbane) og den andre siden fosfor (som har et elektron mer).
Elektronvandringen lager en elektrisk strømkrets. En celle leverer ca 0,48 volt. For å få en praktisk nyttbar ytelse fra solceller, er det vanlig å seriekoble dem i et solcellepanel slik at spenningen tilpasses et likestrømsanlegg på 12 volt.

1234438192310_929.jpg
http://www.vg.no/uploaded/image/bilderigg/2009/02/12/1234438192310_929.jpg

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/4020/menu128
http://no.wikipedia.org/wiki/Solcelle

Tilbake til energi for fremtiden gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License