Solfangere Og Solceller

tilbake til Energi for fremtiden

SOLFANGERE
Varmen fra sola har blitt brukt av mennesker i tusenvis av år. Gjør vi det på en riktig måte kan vi lagre deler av solenergien. Vi kan la sola varme opp vann og senere bruke varmeenergien i vannet til oppvarming av bolighus. De apparatene som fanger solenergien på den måten, kaller vi solfangere.
Solfangere blir brukt til oppvarming for hjemmebruk og matlaging, men også til større elektrisitetsproduksjon.

Solen stråler inn store mengder varme inn på jorden hver dag. Denne varmen kan vi bruke til oppvarming ved hjelp av solfangere som holder på varmen. Dette har vært kjent i flere år og et eksempel er drivhus. Her kommer solen inn i drivhuset og varmer opp lufta. Deler av varmen blir ikke sluppet ut igjen og lufta forblir varm.

Solfangere blir også brukt til å varme opp vann. Eks: Vannkar. Glasset rundt vannet slipper varme inn men ikke ut og vannet blir varmet opp. For en større effekt setter vi på et glasslokk slik at den delen av varmen som ville blitt sluppet ut igjen i luften rundt vannkaret forblir inne. Hvis man da i tillegg legger en plate med svart gummi under vannkaret for å absorbere varmen kan denne enkle solfangeren varme opp vannet til opptil 80 C. Man bruker slike solfangere på steder som har litt mer sol enn i Norge for å kutte på elektrisitetsforbruket.

Større solfangere er f.eks. soltårnet i Calefornia. 1926. Speil sender solstrålene inn mot et tårn i midten. Her blir temperaturen for høy til at vannet skal kunne oppbevare varmen, og man bruker da istedet en annen spesialblanding til å lagre varmen. Denne solfangeren kan produsere 10 MW og gi strøm til rundt 1500 husstander.

Det finnes flere typer solfangere og noen er også egnet til å varme opp mat. Her kan man bruke en parabolformet metallplate som konsentrerer solstrålene inn i et punkt hvor man kan plassere matvaren man vil ha varmet opp. Siden alle solvarmene bruker direkte sollys er de kun egnet til bruk i steder der temperaturen og værforholdene er stabil.

SOLCELLER
Solcelleenergien blir omgjort til elektrisk energi. Solcellen kan ses på som et batteri som trenger sollys for å lage den elektriske strømmen.
Det er en komplisert prosess i energioverføringen, men den er allikevel ganske lett å bruke.
Solcellen lagrer ikke energien i motsetningen til solfangere. Den må enten brukes med en gang eller så kan den bli lagret i et ladbart batteri.En solcelle er bygd opp av to lag med halvledere som er laget av for eksempel Silisium. Fotoner i lys blir absorbert i halvlederne og slår løs elektroner som bare kan bevege seg i en retning på grunn av halvlederegenskapene.Vi har dermed grunnlaget for en elektrisk strøm.

LIKHETER
Likheten mellom solceller og solfangere er at begge to omgjør solenergien til en annen energiform.
Forskjeller:
Er at solfangere kan lagre energien, mens solceller må enten bruke energien med en gang eller lagre det i batteri.
I solfangere bruker man varme og i solceller lager man strøm.

Kilder:
http://viten.noAdd a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License