Spenningsrekka

I den galvaniske spenningsrekken er det de uedle metallene (lengst til venstre: natrium, magnesium, aluminium), som lettest gir og tar imot elektroner, mens edelmetallene (til høyre: gull, sølv) er motsatt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License