Spenningsrekken

Tilbake til energi for fremtiden

Edle metaller står til høyre i spenningsrekken
Spenningsrekken viser metallene puttet i rekkefølge etter sin evne til å gi fra seg elektroner. Her er noen metaller og hydrogen ordnet fra liten til stor evne til å gi fra seg elektroner.

KC-a-Na-Mg-Al-Zn-Cd-Fe-Ni-Sn-Pb-H2-Cu-Ag-Au-Pt

De som står til venstre, oksideres lettest, går lettest over i ioneform og kalles uedle metaller.
De som står til høyre holder seg best i metallform og kalles edle metaller.

Gull og sølv finner vi i naturen som rene metaller. Uedle metaller som kalium, kalsium, magnesium, aluminium finnes ikke som rene metaller i naturen. De finnes bare i ioneform (oksidert form) i forbindelser med andre grunnstoffer.

Forståelsen av mange korrosjonsproblemer bygger på kunnskapen om metallenes spenningsrekke. Vi kan også bruke spenningsrekken til å forutsi hva som vil skje hvis vi blander et metall med ionene til et annet metall.
Metallenes spenningsrekke har også noe med spenning å gjøre. Setter vi to ulike metaller ned i en elektrolytt, oppstår det spenning mellom dem, og det er dette man utnytter i elektriske batterie

Oksidasjon er en kjemisk reaksjon der oksidasjonstallet til et stoff øker. Det er den ene halvdelen av den kjemiske reaksjonen redoksreaksjon. Det motsatet er reduksjon. Det er flere måter et stoff kan bli oksidert på, men den mest vanlige er ved at et stoff gir fra seg elektroner, tar opp oksygen eller gir fra seg 2H+.

Kilder:http://ndla.no/nb/node/14600
http://no.wikipedia.org/wiki/Oksidasjon

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License