Stjerners bevegelsesretning 7

Hvordan kan vi vite om en stjerne beveger seg fra eller mot jorden.

Big Bang: Big Bang teorien går ut på at alt stoff i universet stammer fra en stor klump. Denne klumpen eksploderte for ca 13,7 milliarder år siden. Den skøt ut alt den besto av ut i verdensrommet, og alt vi kan se og ikke kan se er deler fra denne store klumpen som eksploderte (big bang). Måten man skjønner at denne klumpen har eksplodert er at alle stjerner beveger seg fra verandre forskjellige rettninger.

Men hvordan ser man at stjerner beger seg vekk fra jorden?
Man finner dette ut ved hjelp av noe som heter Dopplerefekten. Den går ut på å finne ut bølgene som stjernene gir fra seg.
Kort bølgelengde er møtende, og lange bølger er det som går fra deg. Og når det gjelder lys så gir korte bølgelenger fra seg blåt lys, og lange bølgelengder gir fra seg rødt lys. Så måten man ser om stjernen er møtende eller går fra deg, så må man se hva slaks farge den gir fra seg.

Sånn ser man om stjerne går fra eller mot oss.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License