Stråling og radioaktivitet gr2

Tilbake til forsiden

Her kan du lese om ozon og UV-stråling:
Ozon
UV-stråling og ozon
Hvordan kan ozonlaget ødelegges?
Her kommer vi til å skrive mer om radioaktivitet og forskjellige typer stråling.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License