Straling Og Radioaktivitet Gr 2

Tilbake til forsiden

Radioaktivitet er partikler eller elektromagnetisk stråling som blir sendt ut fra ustabile atom kjerner. Strålingen er ioniserende. Vi måler aktiviteten med en geigerteller og antall utsendte stråler pr/s kalles bequerel. Vi har tre typer stråling: Alfastråling er heliumkjerner som blir skutt ut fra atomkjerner i enorm fart. Betastråling er elektron eller positron. Gammastråling er elektromagnetisk stråling med mye energi. Bakgrunnsstråling er radioaktiv stråling som finnes naturlig over alt og kommer fra blant annet grunnstoffene i jorda, fra verdensrommet og fra solen. Halveringstid er den tiden det tar for halvparten av atomene i et radioaktivt stoff å omdanne seg til andre grunnstoffer.

I dette kapittelet skal vi:

  • gjøre rede for for hvordan nordlys oppstår, og forklare Norges plass i forskningen på dette feltet.
  • Beskrive ulike typer ioniserende stråling og forklare hvordan de brukes i teknisk og medisinsk bruk.
  • Forklare drivhuseffekten og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energi balansen i atmosfæren.
  • Gjøre rede for hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om det store verdensrommet.
  • Forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra solen.
  • Utføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling.
  • Forklare fenomenene.
  • Gjøre rede for de antatte miljøaspektene av økt drivhuseffekt, feks: i artiske områder og hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten.

Nordlys

Elektromagnetisk stråling

Ozon/UV-stråling

Virituell lab om radioaktivitet

Ioniserende stråling

Stråling fra verdensrommet

Drivhuseffekten

Straalevernorig.jpg
Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License