Straling Og Radioaktivitet Gruppe 3
stralingograduo.jpg

tilbake til hovedsiden

Læreplanmålene for dette emnet:

*Beskrive hvordan nordlys oppstår, og hvordan Norge har vært og er et viktig land i forskningen på dette feltet

*Forklare ozonlagets betydning for innstrålingen fra sola

*Forklare hva drivhuseffekt er og gjøre rede for og analysere hvordan menneskelig aktivitet endrer energibalansen i atmosfæren

*Gjøre rede for noen mulige konsekvenser av økt drivhuseffekt, blant annet i arktiske områder

*Gjøre rede for hvilke tiltak som settes i verk internasjonalt for å redusere økningen i drivhuseffekten

*Gjennomføre forsøk med radioaktivitet, halveringstid og bakgrunnsstråling og forklare fenomenene

*Beskrive kjennetegn ved ulike typer ioniserende stråling

*Forklare hvordan ulike typer ioniserende stråling utnyttes til teknisk og medisinsk bruk

*Forklare hvordan elektromagnetisk stråling fra verdensrommet kan tolkes og gi informasjon om verdensrommet

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License