Suksesjonsprosesser

Tilbake til siden om bærekraftig utvikling

skooogv.jpg

Suksesjon er naturlige endringer som gjør at artssammensetningen forandres.
Nå skal vi ta skog som et eksempel.
Suksesjon kan oppstå når en skog blir rammet av brann,blir hogget ned og der tidligere dyrket mark,gror igjen.

Pionerfasen:
Etter at skogen har blitt borte,kommer sollyset ned i bakken. Dette gjør at frø spirer og nye plantearter kommer til. Planter som vanligvis oppstår etter at f.eks skogen har blitt hogget ned, er forskjellige gressarter,brennesle og geiterams.
green_gress1.jpg brennesle.jpg

Etter en tid øker høyden på vegetasjonen, som følger av at flerårige planter som busker og lyng blir dannet.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License