Suksesjon

Suksesjon

Suksesjon er en betegnelse på når økosystemer endrer seg. Dette vil si at abiotiske miljøet endrer seg over en viss tid. Et eksempel på dette er når klimaet forandrer seg.
Men levende organismer påvirker også miljøet. For eksempel når planter dør, tilfører de jorda humus. Dette endrer jordsmonnet og dette endrer PH-en i naturen.

Et annet eksempel er når det blir mer og mer planter i et tjern eller en innsjø. Tilslutt er de overfylt av planter og det har blitt til en myr. Dette er det som kalles suksesjon.
Suksesjon%20fra%20tjern%20til%20myr.hovedspalte.jpg

Det finnes to typer eller undergrupper innenfor begrepet suksesjon:

  • Primær suksesjon.
  • Sekundær suksesjon.

Primær:

Primær suksesjon er de langsiktige endringene som skjer fra starten av. Altså de første endringene. Helt fra når små organismer begynner å leve i et område. Helt i starten er området helt i uten liv, men etterhvert som tiden går, tar organismer det i bruk og det kommer flere og flere levende arter til området.

Sekundær:

Sekundær suksesjon er naturlig nok den endringen som skjer etter den primære. Det er utviklingen som kommer etter en større endring i et økosystem. De nye endringene gir et livsgrunnlag for andre organismer enn de som levde der fra før av. Eksempler på sekundære suksesjoner er skogbrann eller når man hogger ned skogområder.
Hogstflate_0_hovedspalte.jpg

Kilder suksesjon
Bærekraftig utvikling gruppe 7

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License