Utrydding Av Regnskogen

Jakten på verdifullt tømmer og mineralrikdommer og massiv etablering av plantasjer gjør at frodig regnskog hver dag blir hogd eller brent.

_binary?id=4436

Regnskog defineres som en skog med over 2000mm nedbør i året. I regnskogen er det et varmt klima med et gjennom snitt på rundt 27 til 35 grader celsius.
Ca halvparten av regnskogen er hogget ned, og nå dekker regnskogen ca 6% av jordens overflate. Regnskogen er et hjem for utrolig mange dyrearter. Rund 50% av alle dyr og planter bor i regnskogen, og det er mange av disse artene som bare eksisterer her. Enda er bare et fåtall av artene undersøkt eller registrert av forskere.

Hver år forsvinner store mengder regnskog som følge av:

-Hogst
-Jordbruk
-Mineralutvinning
-Branner

Amazon.A2002182.1405.1km.jpg

Dette satelittbildet viser avskoging i Amazonas. Vi kan se tydelige tegn på mennesklig aktivitet nederst til høyre
Hvorfor bli regnskogen hogget ned?

Når regnskogen forsvinner får det en rekke konsekvenser.

-Et redusert dyreliv, og arter vil bli utryddet
-Mange ingredienser i medisiner kommer fra regnskogen. Uten regnskog vil det bli vanskelig å få tak i disse medisinene.
-Mer forurensing. Maskinene de bruker for å hogge ned regnskogen forurenser, og regnskogen selv omdanner CO2 til O2 som er med på å dempe den globale oppvarmingen.
-Uttørking av områder.
-Det er mange stammer og folk som bor i regnskogen. Utrydding av regnskogen fører til at disse menneskene mister hjemmene sine.

Her er en photo montage vi har laget, som viser hvordan regnskogen blir hogget ned

Hver dag kuttes det ned 1000 m² av regnskog.
Før dekket regnskog 14% av jordas overflate, mens nå dekker den bare 6%.

I regnskogen fins halvparten av alle arter som lever på jorda.
Hvert år blir 50 000 plante-, dyr -og insektsarter utryddet.

I tillegg så kommer 25% av all verdens medisiner fra regnskog, og
vitenskapsmenn/forskere har bare testet 1% av alle de forskjellige plantene som eksisterer i regnskoger rundt om på kloden.

Det fins minst 3000 forskjellige type frukt i regnskogen som vi vet om.
Og i vesten spiser vi bare rundt 200, mens stammer som lever i regnskoger bruker rundt 2000.

Det tok tusenvis av år for naturen å skape noe så pent som regnskog, mens det tar menneskene bare to århundrer for å ødelegge alt.

En enslig dam i en regnskogen kan inneholde flere type fiskearter enn det fins i hele Europa.

KILDER
http://www.regnskog.no/Om+regnskogene/Truslene+mot+regnskogen
http://no.wikipedia.org/wiki/Regnskog

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License