Uv Straling Og Ozon

Tilbake til forsiden

Sola består av veldig mange typer elektromagnetisk stråling. De tre typene elektromagnetiske strålinger som kommer fra sola til jorda er: Ultrafiolett lys, synlig lys og inflarødt lys. Når ultrafiolett stråling(UV) kommer til jorda er det mange prosesser som skal skje. UV lyset blir absorbert av O2 atomene i atmosfæren. Dette fører til at O2 atomene blir spaltet sånn:
O2+ultrafiolett stråling=O+O. Når UV-stråling kommer ned fra solen, treffer den et lag med ozon som ligger i stratosfæren. Dette ozonlaget hindrer noe av UV-strålingen fra å treffe jorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License