Hva skal vi velge?

Hva kan vi gjøre for at alle kretsløpene skal fungere og for at jordas bæreevne ikke skal bli redusert? Mange av de valgene vi gjør i hverdagen kan ha uheldige konsekvenser for natur og miljø. Men det er også mulig å velge en måte å leve på som ikke krever store ressurser eller etterlater mye forurensing og avfall.

Vår levemåte er et resultat av det samfunnet vi er en del av. Moter, skikk og bruk, tilgjengelige alternativer styrer ressursbruken vår i stor grad. Det er på sin plass at man tenker gjennom hvilke konsekvenser våre valg av varer kan medføre. Skal vi velge buss ovenfor bil? Hvilke varer kjøper vi? Glemmer vi bort en PC når en bedre versjon slippes ut? Hva gjør vi med avfallet vårt? Hva slags mat skal vi spise? Dette kan vi finne ut av ved å lese det som står på pakken. Kortreist mat et bra miljøalternativ.

Det er ikke alltid så lett å vite hvilke produkter som er mest miljøvennlige. For å hjelpe oss når vi skal velge, er mange varer miljømerket. For å kunne bruke disse merkene, må varene oppfylle bestemte miljøkrav. I framtida vil sannsynligvis miljømerking av varer bli mer omfattende enn i dag slik at en kan få mer informasjon om hvordan varen påvirker miljøet og hvor store ressurser den legger beslag på gjennom hele sitt livsløp.

I mange tilfeller betaler vi for lite for varene fordi ikke alle miljøkostnadene ved produksjon og transport er inkludert i prisen. Dette gjelder i størst grad produkter fra fattige land. Dette må befolkningen i disse landene og framtidas generasjoner betale for i form av skader på natur og miljø. Derfor er det viktig at alle kostnader ved produksjon inkluderes i prisen, så man får innblikk i hvor mye som faktisk har blitt brukt på produksjonen av den spesifikke varen.

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License