Varmepumpe

Varme er overføring av energi fra en gjenstand med høy temperatur til en gjenstand med lavere temperatur.

Hva skjer med en gass når den raskt presses sammen?
Når en gass blir raskt presset sammen oppstår det høyere temperaturer.

Overføring av energi og varme: Varme og varmeoøferføring i teorien det samme begrepet. Dette kan man se hvis man ser på denne tegningen:http://ri.hive.no/enemn50/Pensum/Varmeoverforing%207.pdf (Det første bildet).
Varmeoverføring er når to legemer føres i kontakt med hverandre. Denne situasjonen er IKKE stabil.

Fordamper:
Hvis et rør som ligger under bakken har en temperatur på 1-2 minus grader så vil omgivelsene vær varmere.Varme går fra det stedet med høyest temperatur til stedet med lavest temperatur, altså inn i røret. Varmen får da vesken til å koke og fordampe. Faseskiftet mellom væske og gass krever mye energi, og når all væske er fordampet, er energien lagret i dampen.

Kompressor: varmen fortsetter gjennom røret å går til kompressoren. Den presser dampen sammen så trykker øker. temperaturen øker også fordi trykk og temperaturer er avhengige av størrelse. Temperaturen kommer kanskje opp i 50-60 grader

Kondensator: kondensator rørene er formet som sløyfer, for at varmen skal avgi mest mulig effekt. Hvis kondensatoren er inne i et bolighus, er temperaturen utenfor rørsløyfene kanskje bare 15-20 °C. Altså lavere enn temperaturen i den varme dampen inne i røret.
varmen går fra stedet med høyest temperatur til det stedet med lavest temperatur. Altså ut av røret. dampen blir da omdannet til veske, den kondenserer. Energien som fulgte med varmen, har nå gitt seg til kondenseringsvarmen.

Ventil: Da vi skal tilbake til utganspunktet må vesken gjennom trykkreduksjonsventilen. vesken får da større fart og mindre trykk. Da synker temperaturen. innstilingen til ventilen gjør at temperaturen går tilbake til utgangspunktet. Væsken kan på ny motta varme fra omgivelsene, koke, fordampe og sendes videre til pumpen.

Kondensering:

Kondensering er en overgang fra, vann i gass for (damp) til den vanlige væskeformen.
Man kan ta opp energi av damp.

Først så er det en fordamper som tar til seg vann fra utsiden av «huset». Fordamperen går ut på at vannet som er tatt opp skal fordampe, altså det skal varmes opp til det blir gassform. Dampen som er blitt til sendes videre til en kompressor som pakker dampen sammen, og dampen får et høyere trykk. Til slutt så kommer dampen til kondensatoren som tar varmen fra dampen og sender det inn i «huset» igjen. Siden damen har blitt frastjålet varmen, så kondenserer dampen, og det blir til vann. Vannet går til en ventil og videre til fordamperen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License