Varmepumper Gr2

Tilbake til forsiden
Tilbake til energi for fremtiden
Definisjon på varme:
Vi bruker ordet varme daglig. Varme kan da bety for eksempel varmen i peisen. Men på fagspråket er varme en definisjon på overført varme fra en gjenstand med høy temperatur til en gjenstand med lavere temperatur.

Overføring av energi/varme: Temrperatur er molekyler i bevegelse. Jo hurtigere molekylene i et stoff beveger seg, jo høyere blir tempereturen.

Hva skjer med en gass når den blir presset sammen?
Når gass presses sammen vil trykket bli større, som fører til at molekylene beveger seg raskere og trenger mer plass. Dette vil si at temperaturen øker når en gass blir presset sammen.

Hva skjer i en varmepumpe?
varmepumpe.gif
I fordamperen har vesken både lav temperatur og lavt trykk. (1-2°C) Inne i røret går varmen fra høyest temperatur til lavest, slik at væsken koker og fordamper. Dette krever en god del energi slik at når all væsken er fordampet er energien lagret i dampen.
Kompressoren tar dampen vidre og presser den sammen som fører til at både trykket og temperaturen øker. Dette er fordi det er avhengige størrelser opp til 40-50°C.
Kondensatoren får den varme dampen, og her er røret sløyfet i former for at varmen skal avgi mest mulig effektivt. I et bolighus kan temperaturen være 15-20°C, som vil si at den er lavere enn inne i røret. Varmen går ut av røret og dampen blir omdannet til væske igjen, den kondenserer.
I ventilen får væsken større far og mindre trykk og temperaturen synker. Ventilen er innstilt slik at temperaturen synker tilbake til utgangspunktet. Når man da tar en titt på bildet igjen ser man at vi er der vi startet. På nytt kan væsken motta varme fra omgivelsene, koke, fordampe og sendes videre til pumpen.

- Hvor går det varme/energi ved kondensering? Ved kondensjason går varmen til 2 ting, øke bevegelsen til molekylene i et stoff og bryte bindinger. Is vill for eksempel øke temperaturen helt til det når null grader. Da vil det bryte bindingene sine og gå over til vann. Deretter vil temperaturen øke helt til det når 100 grader. Da vil bindingene bryte på nytt og vannet går over til damp.

Kilder:
http://ndla.no/nb/node/4475/menu128

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License