Varmepumper Gruppe 3

tilbake til hovedsiden

Varmepumper

Varme
Før vi begynner å fortelle hva en varmepumpe er må vi vite litt hva begrepet varme egentlig betyr.
Varme kan ha to betydninger, avhengig av om det er dagligspråk eller om det er fagspråket i naturfag. I det daglige språket kan varme være i flammer, ovner, varmt vær, en varmhjertelig person, at noen er hyggelige og blide. På fagspråket i naturfag er varme overføringen av den energien vi får når varme går fra en gjenstand med varm temperatur til en gjenstand med kald temperatur. 
Vi må også skille mellom begrepene temperatur og varme. Varmt og kalt betyr at noe har høy eller lav temperatur, og temperatur er sammenhengen mellom bevegelsesenergien i et molekyl og temperaturen til stoffet. Når et stoff har høy temperatur er molekylene raske og et eksempel på et varmt stoff er varmt vann, når det koker begynner det å boble fordi molekylene har høy bevegelsesenergi.

Overføring av varme
I følge energiloven kan energi hverken skapes eller forsvinne, den kan bare overføres fra en gjenstand til en annen eller fra en form til en annen form. Varme blir overført på grunn av temperaturforskjell, fra varmt til kaldt og kaldt + arbeid blir til varme.

Varmepumpe
For å forklare varmepumper på best mulig måte, skal vi først forklare hva en varmepumpe gjør og så skal vi gå en runde i varmepumpen.
En varmepumpe brukes enten til å gi varme eller kulde. Den består av et rørsystem som innehoder kjølevæske og kjølevæsken i gassform. Varmepumpen kom først i 1978 i Norge og grunnen til at de er så mye brukt i dag er fordi de er billige og miljøvennlige.
Varmepumper brukes til kjøleskap, oppvarming av hus, aircondition (avkjøling) og varming av vann.

Varmepumpen består av en fordamper, hvor væsken har både lavt trykk og lav temperatur. Området rundt fordamperen har varmere temperatur og varmer opp væsken i fordamperen. Væsken fordamper og går fra væskeform til gassform, dette gir energi som blir lagret i gassen. Gassen går så videre til kompressoren, som presser gassen sammen slik at temperaturen og trykket øker enda mer.

varmepumpe.gif

Kilder
http://lektorlund.wikidot.com/varmepumper
http://ndla.no/nb/node/4475/menu128(Se

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License