Virtuell Labb Om Radioaktivitet

Vi hadde et lab forsøk om radioaktivitet. I forsøket skulle vi teste hvilken stråling som var sterkest. Vi testet alfa,beta og gamma stråling. i forsøket startet vi med å sette opp utstyret. vi hadde blant annet tellerinstrument og geigermullerør. vi startet med å teste alfa strålingen, den var ganske svak, og ble stoppet av metallene og salami pølsen som skulle være det samme som menneske hud.
Etter det prøvde vi betastråling. Betastråling var bla veldig sterkt mot papir og vi fikk et resultat på 746 mot en papir bit. Resultatet gikk liter nedover for hver bit, men var fortsatt oppi 609 mot tre papir biter. Betastråling gikk ikke like lett igjennom metallene. Den visste høye tall mot aliminium, men klarte ikke å trenge igjennom bly. Betasrålingen hadde heller ingen god effekt mot pølsen. gamastrålingen var veldig sterk mot metaller, og trengte seg ganske lett igjennom dem. Gamastrålingen trengte seg også ganske lett igjennom pølsen.

KONKLUSJONER: Direkte Alfastråling har liten gjennomtrengningskraft og er derfor ganske ufarlig, men alfapartikler er kraftig ioniserende og derfor farlig ved innånding.

Betasråling: Har stor gjennomtrekskraft mot papir og letter matrialer, men ganske liten gjennomtreks kraft mot tunge metaller.

Gammastråling: Har stor frekvens og har stor gjennomtrekskraft mot metaller, hud og papir.

Kilder: ndlas labforsøk om radioaktivitet

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License