Vitaminer Gruppe 11

Vitaminer er livsviktige næringsstoffer.

Vitaminer har veldig ulik kjemisk oppbygning og veldig forskjellige funksjoner i kroppen. Alle vitaminer er organiske stoffer som man må få i seg for at cellene våre skal fungere normalt.

Hvilke vitaminer har vi?

Vitaminene deles inn i fettløselige og vannløselige: Fettløselige:De fettløselige vitaminene er A, D, E og K.
Vannløselige: De vannløselige vitaminene er B-vitaminer som omfatter tiamin, riboflavin, niacin, B6 , B 12, pantotensyre og folsyre. Et annet vannløselig vitamin, er vitamin C, også kalt askorbinsyre.

Vannløselige vitaminer blir lettere vasket ut i kokevann enn fettløselige vitaminer.

Fettløselige vitaminer finnes i matvarer som inneholder en del fett.

Hvorfor trenger vi vitaminer?

Hvis man spiser mat som er fattig på vitaminer kan det føre til mangelsykdommer over lang tid.
Noen av mangelsykdommene for vitaminer er:

Beriberi: skyldes mangel på vitamin B1, som også kalles tiamin
Skjørbuk: skyldes mangel på vitamin C
Engelsk syke/rakitt: Skylder mangel på vitamin D og det er barn som får denne mangelsykdommen.

Det er få som får vitaminmangelsykdommer i Norge.

Mindre vitaminmangel kan føre til at man blir slapp, får mindre appetitt og det er større sjanse for at man får infeksjonssykdommer.

De vitaminene som du lettest kan få lite av i norsk kosthold er vitamin A og D.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License